Kancelaria Radcy Prawnego
Jarosław Makuch

 

Kancelaria

Prawnicy

Usługi

Linki

Poczta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługi:

Kancelaria specjalizuje się w pełnej obsłudze prawnej przedsiębiorców – tj. w zakresie wszystkich spraw, jakie są związane z ich istnieniem i działalnością, w szczególności w zakresie :

1)      prawa handlowego, w tym zakładanie spółek i ich rejestracja w KRS, rejestracji wszelkich zmian w KRS;

2)      przekształceń kapitałowych w spółkach;

3)      obsłudze prawnej zgromadzeń wspólników i zgromadzeń akcjonariuszy oraz zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego;

4)      prawa pracy – tj. wszelkie sprawy pracownicze i z tym związane, w tym redagowanie i wypowiadanie umów o pracę, dokumentacja pracownicza, reprezentacja w sądzie itd., za wyjątkiem rozliczeń wynagrodzenia i ubezpieczeń społecznych;

5)      prawa cywilnego i gospodarczego – tj. pisanie projektów i analizowanie otrzymanych umów przed ich podpisaniem, udział w negocjacjach, opinie prawne na temat ich zgodności z przepisami itd. ...

6)      prawa podatkowego i skarbowego – opinie, pisma do urzędów nadzór i opiniowanie umów pod kątem podatkowym;

7)      prawa zamówień publicznych;

8)      prawa własności intelektualnej;

9)      prawa administracyjnego i nieruchomości;

10)  reprezentacji w postępowaniach przed wszelkimi sądami w sprawach cywilnych i gospodarczych i urzędami w ww. zakresie;

11)  windykacji należności – sądowej i komorniczej;

12)  pozasądowego rozwiązywania sporów z wykorzystaniem negocjacji i mediacji;

13)  prawa upadłościowego i układowego;

14)  prawa spółdzielczego i obsługi spółdzielni mieszkaniowych;

15)  współpracy w powyższym zakresie z zarządami (właścicielami) przedsiębiorców, upoważnionymi pracownikami i księgowością;

 

Kancelaria oferuje również obsługę osób fizycznych w zakresie prawa cywilnego i administracyjnego.

 

Dbamy, aby nasi Klienci byli zawsze świetnie zorientowani w przepisach. Zapewniamy to poprzez:

1)      informacje prawne - każdy z naszych Klientów jest na bieżąco informowany o najistotniejszych zmianach w obowiązujących przepisach w formie pisemnych opracowań;

2)      konsultacje dla Klientów - organizujemy szkolenia dla osób zarządzających i właścicieli z zakresu prawa niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa;

3)      audyt prawny - dla firm, które rozpoczynają współpracę z nami - dokonujemy tzw. Audytu prawnego firmy, tj. przeglądu i analizy umów, porozumień, kontraktów zawartych przez Zleceniodawcę;

4)      okresowe szkolenia aktualizujące dla pracowników na temat interesujących klienta zagadnień prawnych i z częstotliwością wg jego potrzeb;

5)      cykliczne wizyty – wg potrzeb klienta w jego jednostkach, w celu omawiania bieżących problemów;

Niniejsza strona nie stanowi reklamy Kancelarii Radcy Prawnego Jarosław Makuch i ma charakter wyłącznie informacyjny.